ТЕЛЕФОННИ ЦЕНТРАЛИ

SIEMENS ТЕЛЕФОННИ ЦЕНТРАЛИ


  • Видеонаблюдение -  Siemens - HiPath 1100


производител: Siemens
подгрупа: Siemens

Siemens HiPath 1100

Siemens HiPath 1100 се настройва бързо и лесно с помоща на Windows Service Tool. Новите версии на софтуера работят дори и през Интернет – удобно и безплатно. Приложенията се инсталират чрез интерфейса V24.


Siemens HiPath 1100 позволява да се обнови до ISDN и винаги да се адаптира към нови и нови изисквания. Могат да бъдат включвани допълнителни външни устройства като например за \"Музика при изчакване\", допълнителни модули за разпознаване на FAX-сигнали, USB портове за високоскоростно предаване на данни, подръжка на CTI и др.


Siemens HiPath 1100 подържа двупроводни аналогови телефонни апарати, както и четирипроводни. Системата за номерация може да бъде както двузначна, така и тризначна. Броят на клиентите може да бъде от 16 до 140, а броят на линиите от 6-32.


Основни функции на Siemens HiPath 1100
- Права за достъп за нощно обслужване
- Аварийни съобщения
- Ассоциация на номера за скоростно набиране
- Високоговорящ режим
- пейджинг с разширен достъп
- Обратно повикване при липса на отговор или заето
- Забрана на външни разговори
- Прехвърляне на повиквания
- Задържане на повиквания
- Вътрешни групи
- CLIP-информация
- CTI-протокол през V.24
- Конференции
- Функция «Не безпокойте »
- DTMF-набор
= Електронна блокировка
- Сигнализация за събитие (факс ,принтер )
- Ограничения по внешнему набору
- Музика при изчакване
- Нощен режим
- Телефонен секретар
- статистики
- Будилник
- VMIe –разширен интерфейс за гласова поща