ТЕЛЕФОННИ ЦЕНТРАЛИ

PANASONIC ТЕЛЕФОННИ ЦЕНТРАЛИ


  • Видеонаблюдение -  Panasonic - KX-TDA200


производител: Panasonic
подгрупа: Panasonic

IP телефонна централа KX-TDA200


128 външни и 128 вътрешни (Макс. 218 порта)
- Digital eXtra Device Port (XDP)
- Transfer to Network PBX
- Virtual Private Network (VPN)
- VoIP Network (Built-in IP GW)
- TAPI 2 интерфейс за компютърна телефония
- QSIG цифровата мрежа поддържа базовите функции за управление на обажданията (входящи и изходящи), единен номерационен план и CLIP/ COLP/ CLIR/ COLR
- ISDN съвместимост (BRI / PRI)
- Насочване на външните повиквания към свободен пост (UCD) с възможност за съобщения и за включване и изключване на вътрешни постове от групата.