ТЕЛЕФОННИ ЦЕНТРАЛИ

PANASONIC ТЕЛЕФОННИ ЦЕНТРАЛИ


  • Видеонаблюдение -  Panasonic - KX-TDA30


производител: Panasonic
подгрупа: Panasonic

Цифрова IP телефонна централа KX-TDA30


•Максимален капацитет 12 външни и 28 вътрешни линии •Transfer to Network PBX
•Virtual Private Network (VPN)
•VoIP Network (Built-in IP GW)
•TAPI 2 интерфейс за компютърна телефония
•QSIG цифровата мрежа поддържа базовите функции за управление на обажданията (входящи и изходящи),
единен номерационен план и CLIP/ COLP/ CLIR/ COLR
•ISDN съвместимост (BRI / PRI)
•Насочване на външните повиквания към свободен пост
(UCD) с възможност за съобщения и за включване и изключване на вътрешни постове от групата