ТЕЛЕФОННИ ЦЕНТРАЛИ

AGFEO ТЕЛЕФОННИ ЦЕНТРАЛИ
производител: Agfeo
подгрупа: AGFEO

TK Suite PC Software (CTI)


Софтуерът, който получавате безплатно към всяка телефонна централа AGFEO, притежава изключителна функционалност:
- лесен достъп до всички телефонни функции през вашия компютър.
- програмиране на телефонната централа
- PC телефония
- извеждане на информация при вх. обаждания
- бързо избиране
- състояние на телефонната сметка
- Log на всички обаждания
- напомняне
- адресни книги