ТЕЛЕФОННИ ЦЕНТРАЛИ

AGFEO ТЕЛЕФОННИ ЦЕНТРАЛИ


  • Видеонаблюдение -  Agfeo - A181 ISDN


производител: Agfeo
подгрупа: AGFEO

AGFEO - ISDN телефонни централи за дома, средния и малък офис


Телефонна централа A181 ISDN
- 1 външен ISDN BRI
- 1ISDN превключваем (вътрешен или външен)
- 8 аналогови вътрешни абонати
- CLIP
- RS 232
- USB (Internet)
- TK Suite PC Software (CTI)