ТЕЛЕФОННИ ЦЕНТРАЛИ

AGFEO ТЕЛЕФОННИ ЦЕНТРАЛИ


  • Видеонаблюдение -  Agfeo - A12 ISDN


производител: Agfeo
подгрупа: AGFEO

AGFEO - ISDN телефонни централи за дома, средния и малък офис


Телефонна централа A12 ISDN


- 1 външен ISDN BRI & 2 аналогови вътрешни абоната
- 1 паралелен порт за FAX или телефонен секретар
- CLIP
- USB (Internet)
- TK Suite PC Software (CTI) incl.