ТЕЛЕФОННИ ЦЕНТРАЛИ

AASTRA ТЕЛЕФОННИ ЦЕНТРАЛИ


  • Видеонаблюдение -  Aastra - Aastra AXD


производител: Aastra
подгрупа: Aastra

AASTRA AXD е идеалното решение за компании с критични изисквания към непрекъсваемостта на телекомуникациите. За целта системата има дублирани управляващ блок и захранващ блок. Замяната на повредено съоръжение (платка, блок или модул) с ново, става без да се прекъсва нормалната работа на системата.
Подходящ за средни и големи предприятия. Предоставя възможност за много плавно нарастване на капацитета според растящите нужди на компанията – стартова конфигурация с едно купе с 16 слота за включване на платки, което може да се разшири с още две купета, всяко с по 16 слота за включване на платки. Не се налага закупуване на допълнителни лицензи за управляващия софтуер на системата.


Основни параметри на AASTRA AXD:
- до 704 конвенционални телефонни линии и 500 IP абоната;
- дублирано захранване
- дублиран управляващ блок
- вградена гласова поща с 500 кутии (разширяема да 1000 кутии);
- 8 канален достъп до гласовата поща;
- до 40 DECT базови станции;
- до 500 DECT абоната;
- 45 000 обаждания на час;
- до 200 едновременни обаждания;
- вградена директория до 2000 записа (разширяема до 10 000 записа)
- CTI
- Вграден CLIP на аналогови абонати
- Вграден LAN порт
- Вграден SIP trunkin
- Linux операционна система


Терминални интерфейси


1. IP телефони (SIP и H.323)
2. Безжични телефони (DECT, DECT over IP и Wi-Fi)
3. Софтуерни телефони
4. Системни телефони
5. Аналогови телефони и терминали